Política de privacitat
i Protecció de dades

 

 

 

Política de privacitat

1. A qui aplica aquesta política de privacitat?

Al visitar i consultar el lloc web de VET SALUT (Propietat de LIDIA CANO GORGUES) i utilitzar els serveis oferts, l’usuari, accepta el tractament de les seves dades personals, donant conformitat als termes establerts en aquest document (d’ara endavant, la «Política de privacitat»).

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, tingues en compte el següent:

Si vius en un país membre de l’Espai Econòmic Europeu, aquesta Política de Privadesa i la forma de processar les dades estaran regulades pel Reglament General de Protecció de Dades, o Reglament [UE] 2016/679 («RGPD»).

El nostre servei no es dirigeix ​​a ningú menor de 16 anys. No recollim informació personal identificable de ningú menor de 16 anys. Si vostè és un pare o tutor i és conscient que el seu fill ens ha proporcionat dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Si ens adonem que hem recollit dades personals de qualsevol menor de 16 anys sense verificació del consentiment dels pares, vam prendre mesures per eliminar aquesta informació dels nostres servidors.

Si necessitem basar-nos en el consentiment com a base legal per a processar la informació i el seu país requereix el consentiment d’un dels pares, podem requerir el consentiment dels seus pares abans de recopilar i utilitzar aquesta informació.

2. Qui és el responsable de l'tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

Identitat: VET SALUT (Propietat de LIDIA CANO GORGUES)

Domicili: Raval del Carme 108 Baixos – 25.400 · Les Borges Blanques – Lleida

Telèfon: 973 143 590

Correu electrònic: blogvetsalut@gmail.com

3. Legitimació per al tractament de les dades

Les bases legals per al tractament de les dades personals són:

L’execució dels formularis a la web de VET SALUT aquests formularis (apartat 4.a), els emplena l’interessat o comparteix determinada informació i amb això dona el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals.

L’interès legítim de VET SALUT, en l’execució de la prestació dels serveis.

El compliment de les normatives aplicables.

4. Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris o que els mateixos comparteixen, i que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es tracta i gestiona com exposem a continuació:

 • a) Informació que els usuaris ens faciliten directament: VET SALUT recopila i emmagatzema certa informació que l’usuari introdueix en la web, a través del següent apartat / formulari, “Contacte” La informació que l’usuari ens facilita quan completa el formulari, és a dir, correu electrònic. Dades de caràcter identificatiu.
 • b) Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:
  Galetes pròpies i de tercers, VET SALUT utilitza cookies pròpies i de tercers per distingir-ho d’altres usuaris del nostre lloc web. Per a això, sense caràcter exhaustiu, recopila la següent informació, el tipus de cercador, el sistema operatiu, incloent-hi el contingut que consulta i el moment del dia en què ho fa, així com l’identificador en línia (és a dir, la IP assignada al dispositiu).
  Dades derivades de les galetes de caràcter identificatiu.
  Dades derivades de la navegació.
 • 4.1. Qualitat de dades: L’usuari haurà de garantir, tan davant VET SALUT com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través del web de VET SALUT. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitades han de ser reals, veraces, actualitzats i pertànyer a l’usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que es convidi aquest tercer a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.
 • 4.2. Modificació de dades: L’usuari ha de notificar a VET SALUT qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

5. Finalitat de l'tractament de les dades

Contacta amb nosaltres

Aquesta secció està creada perquè els usuaris puguin contactar amb VET SALUT i informar breument dels seus dubtes o necessitats i d’aquesta forma puguem comunicar-nos amb ells.

Prestació de serveis

VET SALUT podrà utilitzar les dades personals que l’usuari facilita:

 • Per realitzar comunicacions via correu electrònic.
 • Comunicació de dades a tercers (excepcions)
 • En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que VET SALUT col·labori amb tercers.
 • Quan VET SALUT tingui autorització expressa i inequívoca per part de l’usuari.
 • Quan se sol·liciti per part d’autoritat competent en l’exercici de les seves funcions (per investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).
 • Si ho requereix una normativa.
 • Missatges promocionals amb opció de cancel·lació. Amb el consentiment de l’usuari, VET SALUT podrà utilitzar les dades personals que obtinguem per enviar informació, notícies i publicitat sobre els nostres serveis i altres similars. En tot cas, es pot evitar l’enviament de nous correus electrònics informatius sol·licitant-ho en l’adreça de correu electrònic blogvetsalut@gmail.com i conseqüentment, VET SALUT cessarà en l’enviament de l’esmentada informació.
 • Cookies pròpies i de tercers
 • Amb la finalitat de brindar una millor experiència al navegar i informar-nos sobre la seva última visita al nostre lloc web.
 • Amb el consentiment de l’usuari, es podran instal·lar cookies per calcular el nombre de persones que ingressen a la pàgina web, així com emmagatzemar informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació (analítiques i publicitàries).
 • La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però pot configurar el seu navegador per ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Per a més informació sobre les cookies que utilitzem i els fins per als quals les utilitzem, consulteu la nostra Política de Galetes.

6. Per quant de temps conservarem les dades?

VET SALUT conservarà les dades personals de l’usuari pel temps que és raonablement necessari per: complir amb qualsevol altre els objectius esmentats en aquesta política de privacitat, complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordres pertinents de tribunals competents, o, en qualsevol cas, mentre que li enviem informació o comunicacions i l’interessat no sol·liciti la seva supressió o oposició.

Les seves dades personals seran anonimitzades o eliminats una vegada que ja no sigui rellevant per als fins per als quals van ser recopilats.

7. A què destinataris es comuniquen les dades?

Les dades de caràcter personal que VET SALUT recopili seran exclusivament utilitzades per a la consecució de l’objecte definit a la web de VET SALUT. Per a la consecució d’aquest objectiu i la correcta prestació el servei VET SALUT podria compartir certes dades de caràcter personal dels usuaris:

 • Previ requisit legal, VET SALUT podrà compartir informació amb organismes d’autoritats executives i / o tercers pel que fa a peticions d’informació relatives a investigacions de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.
 • Amb el consentiment de l’usuari: a part d’aquesta suspensió, s’informarà l’usuari en el cas que qualsevol informació sobre el mateix, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent de les finalitats exposades a la web de VET SALUT (per ex.: amb fins comercials), a l’objecte que tingui l’oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anteriors inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d’una altra manera informació personal de clients amb fins comercials de manera contrària als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

8. Drets de l'usuari davant de les dades que facilita

L’usuari podrà exercir davant VET SALUT els següents drets:

 • Dret a ser informat: l’usuari té dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre la manera en què utilitzem la seva informació i els seus drets. Per tal motiu, li facilitem aquesta informació en aquesta política de privacitat.
 • Dret d’accés: l’usuari té dret a accedir a la seva informació (en cas que l’estiguem tractant), així com a altres tipus d’informació (similar a la proporcionada en aquesta política de privacitat), per tal que estigui informat i pugui comprovar que fem servir la seva informació de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades.
 • Dret a rectificació: l’usuari té dret que es corregeixi la seva informació (dades inexactes) en cas que la mateixa sigui incorrecta o incompleta.
 • Dret de supressió: També es coneix com a “dret a l’oblit” i, en definitiva, li permet sol·licitar l’eliminació o supressió de la seva informació quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Això no constitueix un dret general de supressió; existeixen excepcions.
 • Dret a limitar el tractament: l’usuari disposa de drets que li permeten “bloquejar” o impedir que se segueixi amb la vostra informació. Quan es limita el tractament, únicament conservarem la seva informació per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, conservem llistes d’usuaris que han sol·licitat el “bloqueig” al fet que la seva informació segueixi usant-se a fi d’assegurar-nos que la restricció es respecti en el futur.
 • Dret a la portabilitat de les dades: l’usuari disposa de drets que li permeten obtenir i reutilitzar les seves dades personals per a les seves pròpies fins a diferents serveis.
  Dret a oposar-se: l’usuari té dret a oposar-se a certs tipus de tractament, incloent-hi el tractament amb fins de màrqueting directe. Excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’exercici dels drets esmentats és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l’usuari acrediti la seva identitat.

Per exercir els esmentats drets previstos en la legislació, l’usuari pot dirigir-se a VET SALUT mitjançant el correu electrònic contacte@borgesvet.com o mitjançant escrit dirigit a l’adreça que consta a l’apartat 1 de la present Política. La comunicació ha de contenir les següents dades i documents:

Nom i cognoms de l’interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui i, si escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d’aquests documents.

Indicació del domicili de l’interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercir).

L’usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control corresponent / Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

9. Protecció de les dades

VET SALUT informa l’usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades per garantir la seguretat de les seves dades, a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats d’aquests.

Tal com s’ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través del web de VET SALUT no seran cedides a altres entitats o empreses per ser emprats per als seus propis fins. No obstant això, algunes empreses subcontractades per VET SALUT podrien tenir accés a les dades i informació personals, sempre sota el control exclusiu de VET SALUT, amb l’única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament del web de VET SALUT.

10. Modificacions

VET SALUT es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Per això, és recomanable que l’usuari revisi periòdicament aquesta política de privacitat amb la finalitat d’estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que l’assisteixen.

11. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola, a l’igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L’ús dels serveis de el present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.