Avís Legal i Condicions d’ús

 

 

 

Avís Legal i Condicions d’ús

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris, i per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobre tot allò que necessites saber sobre aquesta web.
Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

1. Qui és el responsable de la web?

Aquesta és la informació rellevant del responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

Identitat: VET SALUT (Propietat de LIDIA CANO GORGUES)

Domicili: Raval del Carme 108 Baixos – 25.400 · Les Borges Blanques – Lleida

Telèfon: 973 143 590

Correu electrònic: blogvetsalut@gmail.com

2. Et preocupen les teves dades personals?

Llegeix la nostra política de privacitat

3. Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb VET SALUT. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web www.vetsalut.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de VET SALUT o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.vetsalut.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.
No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, www.vetsalut.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

4. Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a VET SALUT poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a VET SALUT, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i www.vetsalut.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies al protocol https, per tant, disposo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

5. Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que està disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la ‘Ley de Propiedad Intelectual’, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de VET SALUT. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de VET SALUT. L’usuari coneix i accepta la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegit per marques, drets d’autor i altres medis legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya n’és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que l’usuari o un tercer considerin que s’hi ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, s’haurà de notificar l’esmentada circumstància a VET SALUT indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits per la propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

7. Enllaços externs

Les pàgines de la web www.vetsalut.cat proporcionen enllaços a altres portals web propis i continguts que són propietat de tercers com:

Eines
Recursos
Contingut d’altres blogs o webs
Enllaços d’afiliats

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

LIDIA CANO GORGUES (VET SALUT) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de programari maliciós, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris de la web.
  • El prestador no es fa responsable de cap manera dels danys que poguessin dimanar l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre VET SALUT amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

10. Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre el portal www.vetsalut.cat, si us plau, dirigeixis a blogvetsalut@gmail.com.

L’avís legal ha sigut actualitzat per última vegada el 25-08-2023.